Archievenoverzicht

De collectie van het stadsarchief bestaat uit drie grote clusters:

 • Publiekrechtelijke archieven

  • Gemeentearchief van stad Ieper en de deelgemeenten

  • OCMW-archief (en rechtsvoorgangers)

  • Kasselrijarchief van Ieper (15de - 18de eeuw) 

  • Archief van het Arrondissementscommissariaat 

  • Archieven van kerkfabrieken en parochies

 • Privaatrechtelijke archieven

Personen, bedrijven en verenigingen kunnen hun archief in bewaring of in schenking in het archief deponeren.

Voor een algemeen overzicht van de gehele archiefcollectie kan je het archievenoverzicht raadplegen.

Via collectie.ieper.be kan je op zoek gaan naar specifieke stukken in het archief. Deze databank is een samenwerking tussen het stadsarchief en de Ieperse stedelijke musea en omvat de digitale catalogus met beschrijvingen van archiefbescheiden.

Op Erfgoedinzicht staat een een selectie van 15.000 beelden uit de collectie van het stadsarchief.
Erfgoedinzicht is een databank die het erfgoed van Oost- en West-Vlaanderen in kaart brengt.