Familiearchief van baron de Vinck is terug thuis

18 maart 2021

Op dinsdag 16 maart ontving het Ieperse stadsarchief een waardevol familiearchief uit handen van Bruno de Kerchove en Elisabeth Halot. De schenking bevat onder andere charters van adellijke Ieperse families zoals Paeldynck, Wavrans, Carton de Winnezeele, Huughe de Peutevin en de Vinck. Ze bieden een schat aan informatie over de bezittingen en de nabestaanden van deze families. Het archief gaat terug tot de veertiende eeuw en het oudste stuk dateert van 1398.

Kasteel ’t Hooghe
De families staan bekend als de bewoners van kasteel ’t Hooghe in Zillebeke, gebouwd door de Ieperse edelman Charles-Antoine Carton de Winnezeele rond 1770. Het kasteeldomein werd tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar bevochten en met de grond gelijk gemaakt. Na de oorlog keerde baron Gaston de Vinck, toen de kasteelheer en burgemeester van Zillebeke, als één van de eersten terug naar de Westhoek. Dit motiveerde de dorpelingen om het gehucht ‘t Hooghe en Zillebeke met volle moed terug op te bouwen. 

Kasteel 't Hooghe

Familiestukken
Het familiearchief kwam in handen van Marie de Vinck, een achterkleindochter van Jules-Ferdinand de Vinck, en tevens de moeder en schoonmoeder van de schenkers. Het stadsarchief zal de stukken onderbrengen in een fonds ‘Baron de Vinck’. Zo blijft het archief van deze familie, die de geschiedenis van onze regio vanaf de zeventiende tot de vroege twintigste eeuw sterk heeft bepaald, in optimale omstandigheden en in eigen streek bewaard.