Kijk eens naar het vogeltje!

18 maart 2022

De collectie van Stadsarchief telt ongeveer 2.500 glasplaten van onder meer de Ieperse fotograaf Hector Dehaeck, Kosmos Toerisme en Ons Tehuis. Een waardevolle collectie die we graag voor het grote publiek willen ontsluiten. Voor de digitalisering van deze glasplaten neemt het Stadsarchief deel aan het GIVE-project van Meemoo.

Wat is een glasplaat?
De glasplaat is één van de oudste fotomaterialen. Het is een doorzichtige glasplaat met daarop een lichtgevoelige laag. De fotograaf schoof vanaf de negentiende eeuw de plaat in zijn houten fototoestel, verdween onder een zwart doek, riep ‘kijk eens naar het vogeltje’ en haalde daarna de dop van de lens.

Een delicaat proces
De digitalisering van glasplaten is een huzarenstukje. De negatieven lenen zich er niet toe om onder een gewone fotoscanner te leggen. De plaat kan de scanner beschadigen en is bovendien te dik waardoor de scanner niet volledig dicht kan. Omgekeerd kan een opgewarmde scanner schade aanbrengen aan de emulsiezijde van een glasplaat. Daarom zal een gespecialiseerde firma de glasplaten in hoge resolutie digitaliseren.

De archiefmedewerkers bereiden samen met stagiairs de overdracht van de glasplaten zorgvuldig voor. Elke glasplaat wordt nagekeken op schade, krijgt een korte beschrijving en wordt daarna in zuurvrij papier verpakt. In augustus vertrekken de glasplaten naar de digitaliseringspartner van Meemoo. In de zomer van 2023 keert de collectie naar het Stadsarchief terug en ontvangen we van elke glasplaat een digitale kopie in hoge resolutie. Zo kan in de toekomst iedereen meegenieten van deze bijzondere collectie.

Meer weten
Dit project kadert binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht en wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer informatie over het GIVE-glasplatenproject vind je hier.