F17 André Boudry

André Boudry (°1931)  werd tot priester gewijd in 1956. Hij werkte eerste als leerkracht in het VTI in Torhout en daarna als medepastoor in de Sint-Niklaasparochie in Veurne. André Boudry was priester in Elverdinge van 1985 tot 2001. In 2001 werd hij aalmoezenier in Rust- en Verzorgingstehuis Sint-Jozef in Ieper. Hij schonk zijn persoonlijk archief aan het stadsarchief. Het bevat onder andere archiefstukken over de Sint-Petrus en Paulusschool in Elverdinge, en documentatie rond activiteiten van de kerkfabriek.

Inventaris