Leeszaal

Het stadsarchief beschikt over een grote leeszaal met voldoende ruimte voor raadpleging van archiefstukken. In de leeszaal gelden bepaalde regels, lees eerst het leeszaalreglement voor je archiefbezoek. 

Bezoek de leeszaal

In de leeszaal staat ter beschikking van de bezoeker:

 • 5 computers en aansluiting voor laptops

 • gratis WIFI

 • 2 digitale microfilmlezers

 • 1 flatbedscanner

 • 1 negatievenscanner

Jassen en tassen worden opgeborgen in de lockers (naast de openbare toiletten) of aan de kapstok.

De handbibliotheek in de leeszaal kan vrij worden geraadpleegd en bevat:

 • Klappers en registers van de burgerlijke stand van Ieper en deelgemeenten

 • Bevolkingsregisters van Ieper en deelgemeenten (vanaf 1815)

 • Archiefinventarissen

 • Publicaties (boeken over de plaatselijke geschiedenis, poortersboeken, genealogieën, thesissen, …)

 • Belgisch Staatsblad

 • Rouwbrieven en bidprentjes

 • Microfilms

Andere archiefstukken en boeken worden aangevraagd door middel van een aanvraagformulier.

Voor meer info staat de leeszaalmedewerker voor je klaar.