Genealogie

Het stadsarchief bewaart enkele bronnen die je kunnen helpen bij de zoektocht naar jouw voorouders uit Ieper. In de leeszaal kan je deze bronnen kosteloos inkijken. De archiefmedewerkers staan klaar om je wegwijs te maken. Wens je dat een archiefmedewerker de genealogische opzoekingen voor jou uitvoert, dan is hieraan een kostprijs aan verbonden. Het volledige tarievenreglement vind je hier.

Akten van de burgerlijke stand

In de leeszaal zijn de akten van de burgerlijke stand raadpleegbaar van Ieper en deelgemeenten (Boezinge, Brielen, Dikkebus, Elverdinge, Hollebeke, Sint-Jan, Vlamertinge, Voormezele, Zillebeke en Zuidschote) vanaf 1796. Overlijdensakten worden na 50 jaar openbaar, huwelijksakten na 75 jaar en geboorteakten na 100 jaar.

Ook kopieën van de registers van de burgerlijke stand van het gerechtelijk arrondissement Ieper, met uitzondering van de gemeenten Poperinge en Wervik, zijn tot 1915 beschikbaar in de leeszaal. De registers van volgende gemeenten zijn aanwezig: Heuvelland (Dranouter, Kemmel, Loker, Nieuwkerke, Westouter, Wijtschate en Wulvergem), Langemark-Poelkapelle (Bikschote, Langemark & Poelkapelle), Mesen, Vleteren (Oostvleteren, Westvleteren en Woesten) en Zonnebeke (Beselare, Geluveld, Passendale, Zandvoorde en Zonnebeke).

Wens je liever de bronnen digitaal te raadplegen? Via Vrijwilligersrab kan je fulltext zoeken in de akten uit West-Vlaanderen tot en met 1918. De registers ouder dan 100 jaar kan je ook bekijken op Familysearch nadat je je als gebruiker hebt aangemeld.

Bevolkingsregisters

De bevolkingsregisters van Ieper voor 1900 zijn vernietigd tijdens Wereldoorlog I. Aangezien de registers pas openbaar zijn na 120 jaar, zijn de beschikbare bevolkingsregisters nog niet inkijkbaar.

Niet-openbare akten burgerlijke stand en bevolkingsregisters

Wens je voor jouw genealogisch onderzoek een uittreksel of afschrift te ontvangen uit niet-openbare akten en bevolkingsregisters? Dan kan dat, mits je toestemming hebt van de personen waarop de akte of het bevolkingsregister betrekking heeft.  

Indien de persoon overleden is of niet wilsbekwaam kan de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, of bij gebreke hiervan, zijn wettelijke vertegenwoordiger, of bij gebreke hiervan, ten minste één van diens afstammelingen in de eerste graad deze toestemming geven. Indien de persoon die de toestemming moet geven minderjarig is, wordt deze gegeven door diens wettelijke vertegenwoordiger. Indien de aanvrager de contactgegevens niet kent van de personen die hun toestemming moeten geven, kan hij bij de aanvraag een communicatie aan deze personen toevoegen die de ambtenaar van de burgerlijke stand doorstuurt in zoverre deze een gekend adres in België hebben. De bestemmeling kan vervolgens al dan niet ingaan op het verzoek van de aanvrager.

Via deze link kan je jouw aanvraag bij de dienst Leven indienen.

Parochieregisters

Het archief bewaart de parochieregisters van Ieper en de deelgemeenten op microfilm (17de en 18de eeuw). Je kan ze in de leeszaal bekijken. Ze zijn ook digitaal beschikbaar via de databank van het Rijksarchief. Opgelet: de parochieregisters zijn niet volledig!

Bidprentjes en rouwbrieven 

In de leeszaal is er een collectie bidprentjes en rouwbrieven (vanaf eind 18de eeuw) raadpleegbaar.