Archieven van de stad Ieper en zijn deelgemeenten (tot 1976)

Het bewaarde archief van de lokale overheden van Ieper en zijn deelgemeenten bestaat voornamelijk uit stukken van na Wereldoorlog I. Toch zijn er nog enkele bestanden te consulteren in het stadsarchief, voornamelijk uit de gemeenten Brielen, Elverdinge en Vlamertinge. In dit overzicht vind je meer informatie over wat er bewaard is en welke andere fondsen een aanvulling zijn op het oud gemeentearchief.

Van tijdens en na de Eerste Wereldoorlog zijn er meer bronnen van de stad en de gemeenten raadpleegbaar. Interessant zijn ook de archieven van het ‘comité provisoire’, dat tijdens de oorlog opgericht werd om de belangen van de stad en de inwoners te behartigen. Daarnaast zijn er bouwplannen voorhanden die kaderen binnen de heropbouw van de verwoeste stad. Een overzicht van de archieven vind je hier. Meer informatie en nadere toegangen zijn beschikbaar in de leeszaal.