Missie & Visie

Missie

Het Stadsarchief Ieper verwerft en bewaart kennis over de geschiedenis van Ieper en de Westhoek en draagt die uit. Het Stadsarchief Ieper vormt samen met andere actoren het geheugen van stad en streek. Het beheert en ontsluit het archief van stad en OCMW Ieper en vervult een voortrekkersrol voor culturele archiefwerking in Ieper en de Westhoek. Speerpunten daarin zijn verwerving, digitalisering, ontsluiting en expertisedeling. Het Stadsarchief Ieper werkt daarvoor in verbinding en verbindend met en voor partnerorganisaties, diverse doelgroepen (van onderzoekers tot vrijwilligers) en het brede publiek. Thematische klemtonen in de collectie zijn grensvorming (met o.a. vestingbouwkunde, militaire geschiedenis, grensoverschrijdend bisdom), architecturale en institutionele wederopbouwarchieven en het rijke verenigingsleven.

Visie

Stadsarchief Ieper is de bewaarplaats voor archivalisch erfgoed van Ieper en zijn historisch hinterland.

Stadsarchief Ieper garandeert een professionele en kwalitatieve materiële bewaring en restauratie van het archivalisch erfgoed en verrijkt de collectie door middel van aankopen, schenkingen en bewaargevingen op basis van het collectieplan.

Stadsarchief Ieper is de werkplaats waar dit erfgoed onderzocht, gevaloriseerd en ontsloten wordt.

Stadsarchief Ieper registreert en ontsluit het archivalisch erfgoed, voert en stimuleert onderzoek op de collectie en verfijnt een digitale strategie voor het omgaan met gedigitaliseerd en digitaal geboren archivalisch erfgoed.

Stadsarchief Ieper is de ontmoetingsplaats rond dit erfgoed waar professionele en vrijwillige actoren elkaar vinden en inspireren.

Stadsarchief Ieper is een kruispunt waar historisch geïnteresseerden, kenners en liefhebbers, elkaar ontmoeten, mee participeren in de werking en co-creëren en reikt de hand aan alle inwoners van de regio om de historische kennis van stad en streek te delen en aan te scherpen.