Missie & Visie

 

Het stadsarchief van Ieper verwerft en bewaart kennis over de geschiedenis van Ieper en de zuidelijke Westhoek. Het verlies van het archief van de stad Ieper en de regio tijdens de Eerste Wereldoorlog is een stimulans om blijvend in te zetten op een kwaliteitsvolle archiefwerking. Het stadsarchief neemt de rol van historisch en genealogisch centrum en archiefdepot op voor de zuidelijke Westhoek. Het creëert nieuwe kennis die een toegevoegde waarde biedt aan inzichten over het verleden en heden. Deze kennis wordt via een creatieve en gediversifieerde publiekswerking verspreid en is gericht op het verbinden van de inwoners van de regio met elkaar, met hun omgeving en met het historisch verhaal van de stad en regio.