Archieven

Een archief is het geheel van archiefstukken dat bij een bepaalde organisatie of persoon hoort. De stukken worden in eerste instantie bewaard als bewijsstukken van handelingen of voor hun informatieve waarde. Na verloop van tijd kunnen deze stukken ook een cultuurhistorische waarde krijgen.