OCMW en zijn voorgangers

Het Stadsarchief bewaart de archieven van de godshuizen sinds de 14e eeuw (de inventaris kan je hier raadplegen), het archief van de Commissie Burgerlijke Godshuizen & Burelen van Weldadigheid (1796-1925), het archief van de Commissie van Openbare Onderstand (COO, 1925-1976) en het archief van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW, vanaf 1976). Het overzicht biedt meer informatie over de inhoud van de archieven, nadere toegangen zijn beschikbaar in het Stadsarchief.