Leeszaalreglement

In de leeszaal gelden er enkele regels:

  • Enkel ingeschreven bezoekers kunnen stukken raadplegen

  • Jassen en tassen horen aan de kapstok of in een locker

  • Eten en drinken zijn niet toegelaten

  • Schrijf steeds met potlood en leg uw notitieblad niet op de archiefstukken

  • Archiefstukken bestaan vaak uit broos materiaal. Behandel de stukken steeds met zorg

  • Steek na consultatie de stukken terug in de juiste volgorde in de voorziene verpakkingen

  • Er worden geen stukken uitgeleend (noch archief, noch boeken)