Leeszaalreglement

In de leeszaal gelden er enkele regels:

  • Onderteken bij elk bezoek het leeszaalregister.

  • De boeken, tijdschriften en andere archiefstukken in de leeszaal zijn vrij raadpleegbaar. Alle andere publicaties worden aangevraagd door een aanvraagformulier in te vullen. 
  • Jassen en tassen horen aan de kapstok of in een locker.

  • Eten en drinken zijn niet toegelaten.

  • Schrijf met potlood en leg je notitieblad niet op de archiefstukken.

  • Archiefstukken bestaan vaak uit broos materiaal. Behandel de stukken steeds met zorg.

  • Steek na consultatie de stukken terug in de juiste volgorde in de voorziene verpakkingen.

  • Er worden geen stukken uitgeleend (noch archief, noch boeken).

 Het volledige leeszaalreglement kan je hier nalezen (geldig vanaf 1 januari 2020).