Bouwplannen

Het stadsarchief bewaart de bouwdossiers van Ieper centrum (1920-2009) en de Ieperse deelgemeenten (1962-2009). Wil je verbouwen of ben je benieuwd naar de geschiedenis van je woning, dan kan je langskomen in het stadsarchief om de bouwplannen en bouwaanvragen van je woning kosteloos in te kijken. Voor recente bouwplannen vanaf 2010 kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening.

Reproducties

Reproducties zijn enkel mogelijk voor voor eigenaars en architecten in opdracht van de eigenaar. Kostprijs: 10 euro per adres. Stuur je aanvraag naar archief@ieper.be

Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed geeft een overzicht van waardevol bouwhistorisch erfgoed in Vlaanderen. Opname in de inventaris betekent niet dat een gebouw is beschermd. De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed is vastgesteld. Dit betekent dat er een aantal rechtsgevolgen van kracht zijn voor de opgenomen gebouwen. Ga op zoek naar bouwkundige relicten, landschappen, personen of plaatsen en ontdek welke woningen zijn opgenomen in de inventaris.

Huizenonderzoek

Wanneer je in een ouder huis woont, vroeg je je het zeker al eens af. Wie woonde er voor mij in dit huis? Hoe zag het er vroeger uit en wat is er in de loop van de tijd veranderd? Antwoorden op deze vragen kan je vinden door historisch huizenonderzoek te doen. Heel wat relevante bronnen zijn te raadplegen in het stadsarchief. Download gratis de gids voor huizenonderzoek in Ieper. Met deze handleiding kan je aan de slag om de geschiedenis van een woning en haar eigenaars en bewoners te achterhalen.