Internationale archiefweek 2024

6 juni 2024

Van 3 tot 9 juni 2024 vieren we de Internationale Archiefweek. Onder het motto #CyberArchives slaan we voor het vijfde jaar op een rij de handen in elkaar met het Regionaal Archief van het Sloveense Celje. We organiseren opnieuw een (digitale) tentoonstelling om de grote verscheidenheid aan Europese archivalia in de kijker te zetten en de internationale samenwerking tussen de archieven te versterken.

In het licht van de nakende verkiezingen is het thema van dit jaar democratie. Elk van de 23 deelnemende archieven kiest één archiefstuk gelinkt aan dit centrale thema. De foto's en documenten tonen lokale bijzonderheden en wereldwijde overeenkomsten over de invoering van het stemrecht, de evolutie van vrouwenemancipatie en de inspanningen om conflicten vreedzaam op te lossen. De stukken bestrijken een tijdsspanne van meer dan 600 jaar: van een middeleeuwse oorkonde uit 1412 tot een website die deze zomer online gaat.

Klik hier voor de uitgebreide Engelstalige brochure.


Kiezerslijst van de stad Ieper uit 15 september 1824.
Tijdens de Hollandse tijd (1815-1830) bestond er een getrapt kiesstelsel. Het Ieperse stadsbestuur werd door een beperkt kiescollege verkozen. De stad telde in 1824 ca. 14.000 inwoners, maar slechts 154 welstellende mannen hadden stemrecht, meestal huis- en landeigenaars maar ook artsen, rechters, advocaten, stedelijke ambtenaren en rijke handelaars.
SAI, Ieperse aanwinsten 234.