VER48 Brielen Verenigd

Op 11 februari 1979 besliste de gemeenteraad van Ieper om de vroegere gemeenteschool om te bouwen tot ontmoetingscentrum. Aan de twee bestaande klassen werd een zaal en een sanitair complex gebouwd. 20 jaar later bleken de muren de houten dakconstructie moeilijk te kunnen dragen en werd ‘Den Briel’ eind 2002 gesloopt wegens instortingsgevaar. Eén jaar later kwam er een nieuwe, grotere ‘Den Briel’. Want de steeds maar aangroeiende Brielense bevolking vond de vorige zaal te klein. De Brielenaars hielpen via de Vzw Brielen Verenigd dan ook mee investeren in het gebouw en plukken er nog steeds de vruchten van. Het OC werd in 2003 ingehuldigd met Brielen Kermis. De vereniging stelde zich als doel 'alle initiatieven nemen om het verenigingsleven in Brielen te bevorderen en te promoten'. Alle verenigingen zijn vertegenwoordigd in de algemene vergadering. De vereniging stond in voor de viermaandelijkse verschijning van de dorpskrant De Brielenoare en de website www.brielen.be.

Het archief bevat organisatiedossiers van Brielen Kermis, documentatie rond het beheer van de website en verschillende jaargangen van de Brielenoare.

Inventaris