Collectie foto's, kaarten en plannen

Collectie foto’s, kaarten en plannen

Kaarten en plannen

Via aankopen en schenkingen omvat de kaartencollectie een vijfhonderdtal kaarten van hoofdzakelijk Ieper en de omringende steden. De nummers zijn gedigitaliseerd en beschikbaar via collectie.ieper.be.

Fototheek en Westhoek Verbeeldt

De fototheek bestaat uit een verzameling foto’s die betrekking hebben op evenementen, verenigingen en personen van de streek Ieper. Een deel van de foto’s is te bekijken via collectie.ieper.be. Daarnaast engageert het archief zich, in samenwerking met CO7, om afbeeldingen met een culturele en historische waarde voor de stad en de deelgemeenten te ontsluiten via Westhoek Verbeeldt. Ook hier is een deel van de collectie in opgenomen.

Postkaarten

Deze collectie omvat postkaarten die een duidelijke link hebben met Ieper. Vooral vanuit iconografische invalshoek zijn deze postkaarten een interessante bron. Voor Dikkebus en Elverdinge zijn er aparte toegangen opgemaakt.

Een specifieke reeks van deze postkaarten is uitgegeven en beschreven. Het betreft kaarten met een West-Vlaams beeld, verstuurd door Duitse militairen en van een (veld)poststempel voorzien. De meeste van deze kaarten zijn vanuit de West-Vlaamse of Rijselse frontstreek, vanuit de Etappengebieden van het 4de (Gent) en 6de leger (Rijsel) of vanuit het Generaal-Gouvernement België verstuurd. Maar er zijn ook kaarten bij die de Duitsers in Vlaanderen hebben aangekocht maar later van elders hebben verstuurd. Van elke postkaart wordt de afbeelding beschreven, samen met de poststempel, briefstempel, het adres en de tekst.

De postkaarten zijn digitaal beschikbaar via collectie.ieper.be.  

Bidprentjes en rouwbrieven

In de leeszaal is er een volledige collectie bidprentjes en rouwbrieven raadpleegbaar.