F41 Constant Vansteenkiste

Constant Vansteenkiste (1869-1948) was een Belgische vernieuwer in de vlasindustrie. Hij lag aan de basis van de industrialisatie van de vlasbewerking in Vlaanderen. Constant Vansteenkiste begon met experimenteren rond het roten van vlas. Na de Eerste Wereldoorlog spitste hij zich toe op het ontwikkelen van allerlei machines, vooral zwingelmachines.

Het archief van Constant Vansteenkiste bevat documentatie, brochures en krantenartikelen over vlas en een dagboek van Constant Vansteenkiste, (vanaf 26 september 1940).

Inventaris