F06 Debuus

De Heerlijkheid Hollebeke bestond reeds in 1185 en had hoge, middelbare en lagere jurisdictie. De heerlijkheid strekte zich uit over het grondgebied van Houtem, Zandvoorde en Zillebeke. Ze was eerst in het bezit van de familie Hollebeke en ging later over naar de families Glymes d’Hollebecque en Buus d’Hollebecque.

Het archief bevat het familiearchief van Debuus, aangevuld met diverse andere stukken die in de collectie Ieperse Aanwinsten zijn geïntegreerd.