VER47 Eigen Heerd

Door de Huisvestingswet van 1889 werden leningen bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas met lage interest mogelijk waardoor eigendomsverwerving voor lagere sociale groepen werd gestimuleerd. Deze leningen werden toegekend door bemiddeling van erkende naamloze of samenwerkende krediet- of bouwmaatschappijen. In de schoot van de Comité de patronage des habitations ouvrières de l’arrondisement d’Ypres werd op 1 mei 1892 de Samenwerkende Spaar- en Kredietmaatschappij Eigen Heerd opgericht. De bestuursraad bestond uit 9 leden met een mandaat van telkens 3 jaar. Het toezicht werd waargenomen door 3 commissarissen. De Algemene Vergadering keurde jaarlijks het jaarverslag en de balans goed. Elk ontlener kocht een aandeel en werd zo lid van de samenwerkende maatschappij. Elke deelnemer ontving een dienstboekje en kon een dividend ontvangen. In de periode 1892-1991 zijn er 1708 leningen afgesloten.

Dit archief bevat onder andere verslagboeken, kasboeken, registers, notarisakten, titelboekjes en briefwisseling.

Inventaris