F46 Familie de Navigheer

De archiefstukken geven een inkijk in het dagelijks leven van de familie de Navigheer, de toenmalige kasteelheren van Kemmel. Het archief bevat stukken met betrekking tot het familievermogen, het leenhof, de heerlijkheid, de parochie, de kerk en de armendis en situeert zich van de 16de tot de 19de eeuw. Het kasteel van de familie de Navigheer werd tijdens de Eerste Wereldoorlog vernietigd. Er werd aangenomen dat het archief met het kasteel in vlammen was opgegaan. Waarschijnlijk werd het archief samen met de familie de Maulde in 1885 naar Frankrijk verhuisd, toen deze familie het kasteel openbaar had verkocht. Het stadsarchief kon het archief van de familie de Navigheer aankopen op een veiling in Douai in 2011.

Inventaris