F57 Filip Boury

Na een studie Bos- en Natuurbeheer aan de Universiteit Gent werkte Filip Boury (°1954) onder andere als secretaris Interreg-programma’s in de provincie West-Vlaanderen, als medewerker milieudienst voor de provincie West-Vlaanderen en als coördinator gebiedsgerichte werking Westhoek voor West-Vlaanderen. Het archief bevat documentatie en studies rond het behoud en beheer van natuurdomeinen in Ieper en de ruime regio.

Inventaris