F67 Georges Pottel

Georges Pottel werd via de Koning Boudewijnstichting tewerkgesteld om mee te werken aan het Project Voorvestingen. Daarbij werden de vestingen van Ieper hersteld. Het archief van Georges Pottel bevat onder andere documentatie rond het Project Voorvestingen, een tussenevaluatie van het project en een dagboek met het verloop van de werken.

Inventaris