VER40 Gezinsbond Plaatselijke Afdeling Ieper

De 'Bond van de Talrijke Huisgezinnen', zoals de Gezinsbond aanvankelijk heette, kwam in 1921 tot stand als sociale beweging voor het gezin. Na de Eerste Wereldoorlog waren veel kostwinners gesneuveld. De eerste taak van de toenmalige Bond bestond erin gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen en te streven naar gelijkwaardige levensomstandigheden tussen gezinnen mét en gezinnen zonder kinderen. Kinderbijslag, studietoelagen, leningen voor het bouwen of kopen van een woning, bescherming van de huurder, belastingvermindering voor gezinnen met kinderen, afschaffing van de militaire dienstplicht, goedkoper openbaar vervoer, kwaliteitsvolle kinderopvang, behoorlijk vergoed ouderschapsverlof... Allemaal maatregelen die grotendeels aan de actie van de Bond te danken zijn. De afdeling Ieper werd op 10 januari 1923 opgericht. Gaandeweg kreeg de Bond ook meer aandacht voor thema's zoals de relatie tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, de opvoeding van de kinderen, de emancipatie van het gezin, rechten van kinderen, enz ... Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’.

Het archief bevat onder andere het tijdschrift ‘Ons Gezin’, verslagen van bestuursvergaderingen en documentatie rond activiteiten.

Inventaris