VER24 Immaculata

De wet Poullet van 19 mei 1914 introduceerde de leerplicht voor alle kinderen tussen 6 en 12 jaar en legde vast dat de bovenste leeftijdsgrens zou verhoogd worden tot 13 en vervolgens 14 jaar. Kinderen ouder dan 14 jaar konden de huishoudklas volgen in een apart huis in de Rijselsestraat. De kantwerkklassen werden in 1932 terug opgestart, en in het schooljaar 1937-1938 werd de school erkend. In het schooljaar 1952-1953 werd de structuur van de school hervormd. De huishoudklas of kantklas was een aanvulling voor wie op het einde van de lagere school was gekomen. In 1953 werd de lagere school definitief gescheiden van de nieuwe middelbare huishoudschool. Het bleef echter mogelijk om de naaischool of huishoudschool ‘s avonds te volgen.

Het archief bevat onder andere de verslagboeken van het inrichtend comité en beheerraad, de stamboeken, jaarverslagen, begrotingen en puntenlijsten.

Inventaris