F11 Jeroom Stubbe

Jeroom Stubbe (1911-2004) was een Belgische volksvertegenwoordiger en senator. In 1946 werd hij verkozen tot CVP-volksvertegenwoordiger. Hij vervulde dit mandaat tot 1954. In datzelfde jaar werd hij verkozen tot senator. Hij bleef senator tot 1968.

Het archief van Jeroom Stubbe bevat vooral stukken over zijn rol binnen de CVP.

Inventaris