VER44 Jeugdherberg Ieper

Het archief van de jeugdherberg in Ieper bevat briefwisseling, nota’s, postkaarten enz. vooral voor de periode 1936-1944.

Inventaris