F01 Julien Antony

Dit archief werd per toeval ontdekt in de gebouwen van de bibliotheek. Het bleek te gaan om documenten in verband met de oorlogsschade die er door Julien Antony (1873-1946) werden achtergelaten. Hij was naast bibliothecaris (1913-1945) ook actief als staatscommissaris van de oorlogsschade na de Eerste Wereldoorlog.

Het archief bevat documenten die betrekking hebben op de oorlogsschade maar er zijn ook stukken betreffende de andere functies van Julien Antony. Daarnaast zijn er ook nog dossiers beschikbaar van zijn collega’s en rechtsvoorgangers.

Inventaris