VER10 Kamer van Notarissen

Het archief van de Kamer van Notarissen bevat registers van onbekwaamverklaringen in het arrondissement Ieper en Uittreksels uit het staatsblad met opgaven van de onbekwaamverklaringen.

Inventaris