VER18 Koninklijke Ieperse Turnkring

Onder impuls van enkele oud-leerlingen van de Sint-Michielsschool werd in 1897 de Ieperse Sint-Michielsgilde gesticht. De gilde was streng katholiek en enkel voor mannen toegankelijk. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de activiteiten opgeschort. In 1922 werd de gilde opnieuw opgestart onder de naam Sint-Michielsturners. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest verschillende keren een nieuw onderkomen gezocht worden. In 1945 konden de Sint-Michielsturners opnieuw officieel opstarten en vanaf 1949 werd ook een meisjesafdeling opgericht. Vanaf 1964 de Sint-Michielsturnkring een Koninklijke Maatschappij.

Het archief van de Koninklijke Ieperse Turnkring bevat onder andere krantenartikelen, programmaboekjes van de turnfeesten, tijdschriften en foto’s.

Inventaris