VER39 Kunstkring Richten

In de lente van 1948 organiseerde het Algemeen West-Vlaams Toneel (AWT) zijn gouwdag in Ieper. Het hoogtepunt was de opvoering van ‘Bazin en Knecht’ met lokale acteurs en actrices onder leiding van regisseur Staf Bruggen. Dit succes leidde tot de oprichting van de kunstkring door Daniël Morisse (secretaris AWT), Jules Devos (ondervoorzitter AWT), Omer Allegaert (lid Davidsfonds) en Maurice De Clercq (recensent bij het Ypersch Nieuws onder het pseudoniem Durendal). De artistieke leiding bleef na de eerste opvoering in 1948 tot 1964 in handen van Staf Bruggen. Hij was bekend geworden als regisseur binnen het Vlaamsche Volkstooneel, een rondreizend theatergezelschap dat tussen de twee wereldoorlogen een vernieuwende invloed had op het Vlaamse theaterleven. Deze groep beëindigde zijn activiteiten toen de meeste acteurs werden gemobiliseerd bij de aanvang de Tweede Wereldoorlog. De Kunstkring bestond oorspronkelijk uit drie afdelingen: toneel, gemengd koor en symfonisch ensemble. Het gemengd koor onder leiding van Guido van Overbeke zong het uit tot 1968 omdat men geen opvolger voor de dirigent vond. De derde afdeling, het symfonisch ensemble kwam nooit volledig van de grond. Richten publiceerde tussen 1966 en 1973 het tijdschrift SPOTS. In 1962 werd de afdeling Toneelstudio voor jongeren opgericht.

Het archief van Kunstkring Richten bevat onder andere briefwisseling en documentatie van de opvoeringen.

Inventaris