VER11 KVLV Elverdinge

In 1906 stichtten een aantal leraressen van de landbouwhuishoudschool in Alveringem een landbouwkring. De organisatie groeide, en in 1910 waren al een zeventigtal nieuwe kringen opgericht over heel België. In 1911 werden al deze kringen samengebracht door Eduard Luytgaerens (secretaris en proost van de Belgische Boerenbond) en werd de Algemeene Belgische Boerinnenbond opgericht. Over de jaren evolueerde de Algemeene Belgische Boerinnenbond naar een organisatie die toegankelijk was voor alle landelijke vrouwen. Dit leidde tot een aantal naamsveranderingen: Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen (1971), KVLV, Vrouwen met Vaart (2006) en Ferm (2020).

Het archief van KVLV Elverdinge bevat verslagboeken van vergaderingen en jaarverslagen voor de periode 1920-1977.

Inventaris