VER43 Landbouwcomité

Provinciale landbouwcommissies of –maatschappijen werden voor het eerst opgericht in 1818 met als doel de minister van Binnenlandse Zaken te informeren. Met de Belgische Onafhankelijkheid werden ze heropgericht en overkoepeld door de Hoge Raad voor de Landbouw. Anderzijds werden in 1848 kantonnale landbouwcomicen opgericht. De commissies stonden onder andere in voor de verdeling van de subsidies over de verschillende comicen. Naast officieel erkende landbouwmaatschappijen bleven de provinciale landbouwmaatschappijen en kantonnale landbouwcomicen ook vrije ledenorganisaties. Met de toegekende subsidies organiseerden zij allerlei activiteiten zoals prijskampen, tentoonstellingen, voordrachten en reizen. Landbouwcomice Ieper werd opgericht tussen 1890 en 1895. Deze instellingen hadden een elitair karakter en veelal een liberale inslag, waardoor het grootste deel van de boeren door deze organisaties niet werden bereikt. In 1924 werd een nieuw orgaan in het leven geroepen: de provinciale landbouwkamers. In 1977 werden de provinciale landbouwcommissies en comicen afgeschaft zodat alleen de provinciale landbouwkamers overbleven. De Hoge Raad voor de Landbouw werd de Nationale Landbouwraad. Door de regionalisering werd naast deze laatste in 1995 de Vlaamse Land- en Tuinbouwraad opgericht.

Het archief van het Landbouwcomité bevat registers, verslagen, briefwisseling, organisatiedossiers van reizen en heel wat documentatie rond veeprijskampen.

Inventaris