F15 Mennens

Dit archief werd geschonken door de familie Mennens en bevat archiefstukken over de familie. Het archief bevat onder andere foto’s, eretekens, identiteitsbewijzen en verkoopakten voor panden in Ieper.

Inventaris