F75 Odile Lamerant

Odile lamerant (1898-1968) was landbouwer in Dikkebus. Zijn archief bevat personalia van de familie Lamerant, notarisakten en bouwdossiers.

Inventaris