EXPO - Op de planken

Wat hebben Alpha & Omega, Frutten en Crescendo met elkaar gemeen? Ze maken deel uit van het eeuwenoude Ieperse toneelverleden.

Het verhaal van het Ieperse theater begint in de late middeleeuwen, wanneer lokale dichters zich verenigen in literaire gezelschappen. Alpha & Omega is in de vijftiende eeuw de oudste en belang­rijkste rederij­kers­kamer van Vlaanderen. In 1824 blaast de eerste Ieperse stadsar­chi­varis Jean-Jacques Lambin Alpha & Omega nieuw leven in, maar de rederij­kers­kamer is geen lang leven beschoren.

Na de Eerste Wereldoorlog neemt de Ieperse toneel­tra­ditie een vliegende herstart. Heel wat lokale toneel­ge­zel­schappen maken furore in de loop van de twintigste eeuw. Luchtig of dramatisch, met orkest of zang, in parochie­zaal­tjes of tijdens grote openlucht­spek­ta­kels: amateur­to­neel zit in het hart van veel Ieperlingen.

Voor deze tentoon­stel­ling duikt het Ieperse Stadsar­chief diep in haar eigen magazijnen. Een rijke verzame­ling foto’s, affiches, program­ma­boekjes en andere archief­stukken getuigen over het verbin­dende en maatschap­pe­lijke belang van die talrijke lokale theater­ge­zel­schappen.

Van 21 november tot en met 23 december 2022 in de exporuimte van cultuurcentrum Het Perron (Fochlaan 1, 8900 Ieper). Elke werkdag van 9.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 13.30 tot 18.00 uur. Gratis toegang. 

GEZOCHT: Oude toneelfoto's

Heb jij nog mooie toneelfoto’s en wil je ze graag bewaren voor het nageslacht? Kom op vrijdag 9 of zaterdag 10 december tussen 9 uur en 12 uur naar het Stadsarchief (Weverijstraat 7, naast de bibliotheek) en breng jouw foto's, affiches en programmaboekjes van Ieperse toneelgezelschappen mee. Vrijwilligers maken er een scan van en bezorgen je de foto's en documenten terug. De beelden verschijnen daarna op de regionale erfgoedbank www.westhoekverbeeldt.be.