VER46 Oudstrijdersverenigingen Ieper

De Nationale Strijdersbond van België, een vereniging voor oud-strijders, werd in 1919 officieel opgericht. De vereniging verdedigt de rechten van oud-strijders en houdt de nagedachtenis van oorlogsslachtoffers van beide wereldoorlogen in ere. In 1969 werd de Nationale Strijdersbond erkend als Koninklijke Vereniging. De Koninklijke Nationale Strijdersbond heeft 618 lokale afdelingen.

Het archief van de Koninklijke Nationale Strijdersbond, afdeling Ieper bevat verslagboeken van bestuursvergaderingen.

Inventaris