F29 Pierrette Van Damme

Pierrette Van Damme en haar echtgenoot Gilbert Deweerdt waren nauw betrokken bij het culturele leven in Brielen. Het archief bevat vooral informatie en brochures van toneelstukken van Toneelkring ‘Willen is kunnen’ en ‘Corneelkring Brielen’. Het fotoarchief bevat onder andere foto’s van Brielen Sport, familiefoto’s en toneelfoto’s. 

Inventaris archief

Inventaris foto’s