VER08 Sint-Jozefschool

In het begin van de 19e eeuw stichtte jonkvrouw Josephine Vandenpeerenboom een weeshuis voor meisjes (en later een leerschool voor arme kinderen van de Sint-Jacobsparochie) in de Bollingstraat (nu Sint-Vincentiuscollege) te Ieper. Uit dit initiatief ontstond het klooster van de Zusters van Liefde van de Heilige Jozef, officieel gesticht in 1824. Na hun stichting openden zij ook een gasthuis voor ongeneeslijke vrouwen. Ze kregen ook het bestuur van de meisjesschool van Roesbrugge tussen 1852 en 1872 toegewezen. In 1899 scheurden de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid zich af van de Zusters van Liefde. Na de oorlog openden ze een nieuw klooster met bijbehorende lagere school en bejaardentehuis in de Meenseweg. Naast de lagere school in de Meenseweg hadden de Zuster van de Liefde ook een lagere school in wijk Kalfvaart en Verlorenhoek. De Familiale School was een hervorming van een 4e graad van de lagere school. In 1956-1957 onderzocht de directie reeds de mogelijkheid om deze 4e graad te behouden door er een technische school categorie C3 te stichten. Aangezien er reeds een dergelijke school binnen een straal van 10 kilometer bestond, werd deze vraag geweigerd. In 1959 kon er dan toch een technische lagere secundaire school categorie C5 worden gesticht. De reeds bestaande 4e graad werd omgevormd tot een Familiale Afdeling van het Sint-Jozefsinstituut. Tijdens zijn bestaan zijn er 729 inschrijvingen. De school werd in 1978 wegens het dalend aantal leerlingen opgedoekt. Het archief bevat beleidsbepalende stukken, stukken over de stichting, financieel en personeelsbeheer en leerlingenadministratie.

Inventaris