VER06 Sint-Maartenscomité

Het Sint-Maartenscomité werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht en had als belangrijkste taak het organiseren van de Sint-Maartensommegang. Het archief bevat de verslagboeken van het Sint-Maartenscomité (1945 - 1969), redevoeringen van leden van Sint-Maarten (1958 - 2005), vier identieke boekjes ter ere van het vijftigjarig bestaan van  het Sint-Maartensommegangcomité en de affiches van het plechtige ontvangst van Sint-Maarten in Ieper (1946- 2006).

Inventaris