VER01 Sint-Cecilia Boezinge

In 1902 werd de fanfare ‘Kunst en Vermaak’ opgericht door Eugeen Coulier. Na de Eerste Wereldoorlog lag Boezinge in puin. Net na de oorlog namen Hector Dekemele en Ernest de Thibault de Boesinghe het initiatief om een nieuwe fanfare op te richten. Dit werd in 1921 goedgekeurd door de gemeenteraad. In 1931 viel de vereniging door geschillen uit elkaar. Na de Tweede Wereldoorlog richtte Oscar Quaghebeur de fanfare Sint-Cecilia opnieuw op. In 2007 werd de harmonie omgevormd tot de Jeugdharmonie.

Het archief van de Harmonie bevat hoofdzakelijk registers van vergaderingen.

Inventaris