VER51 Sint-Janse Jongeren

In 1999 startten enkele jongeren, samen met toenmalig priester Marcel Van Daele een nieuwe jeugdwerking in Sint-Jan, de Sint-Janse Jongeren. In 2016 werd de vereniging ontbonden.

Het archief bevat onder andere ledenlijsten, krantenartikelen en documentatie rond de organisatie van activiteiten.

Inventaris