VER20 Vincentius à Paulo

De Vincentiusvereniging is een internationale katholieke vereniging. Ze wordt lokaal georganiseerd en bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten voor armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening aan kwetsbare personen. De Belgische tak werd in 1842 in Brussel opgericht.

Het archief bevat een verslagboek en een lijst met ereleden uit de periode 1920-1940.

Inventaris