Welkom!

29 maart 2016

Het archief is één van de stadsdiensten die een eigen deelsite kreeg naast de nieuwe stedelijke website.

Voortaan vind je hier een overzicht van de grote collectie die het stadsarchief beheert.

Wist je dat er heel wat archiefmateriaal is gedigitaliseerd? Via de website kom je snel op de verschillende databanken terecht, zo kan je al een groot deel van je opzoekingen thuis aan je eigen computer doen.

Daarnaast vind je op de website heel wat praktische informatie inzake de bereikbaarheid, openingsuren en tips voor je eerste archiefbezoek