VER32 Western Front Association

De Western Front Association (WFA) België is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de Eerste Wereldoorlog en in het bijzonder in het westelijk front. De WFA-België werd opgericht in 1989 naar het voorbeeld van de Britse organisatie The Western Front Association. De vzw speelt vooral in op de specifieke noden en interesses van het Belgische publiek. Ieder jaar organiseert WFA-België verschillende activiteiten. Vaak zijn dat uitstappen naar de voormalige slagvelden, historische plaatsen en musea. Er worden lezingen gehouden over gebeurtenissen tijdens Wereldoorlog I. Het accent ligt vaak op België en het Belgische leger. WFA-België heeft bovendien een eigen tijdschrift Shrapnel, dat viermaal per jaar verschijnt. Het bevat artikels over de verschillende aspecten van de Eerste Wereldoorlog, met bijzondere aandacht voor specifieke Belgische onderwerpen. De meeste bijdragen worden geschreven door leden, die vaak specialisten zijn in de behandelde materie. Leden van The Western Front Association België ontvangen ook de nieuwsbrief Flash. Daarin staan mededelingen in verband met de vereniging, het programma en concrete afspraken over de geplande activiteiten, en allerlei nieuwtjes over het westelijk front.

Het archief van de Western Front Association bevat verzameldossiers rond het beheer van de vereniging.

Inventaris