VER36 Yperse Wielerclub

De Yperse Wielryders Club wordt in 1927 boven de doopvont gehouden. Joseph Debeer, Aimé Gruwez, Oscar Coulembier, Pol Beddeleem zijn maar enkele namen van de oprichters. Onder de titel Sportkroniek verschijnen in de lokale kranten wekelijkse bijdragen over de krachttoeren van de Ieperse wielergoden, steevast ondertekend met het pseudoniem Sportman. Hun eerste Groote Velokoers loopt over zes lokale rondjes met aankomst in de Stationsstraat ter hoogte van het toenmalig clubcafé De Sportwereld. Later organiseert de Yperse Wielryders Club wedstrijden die het lokale niveau overstijgen. De club staat onder andere in voor de organisatie van de Tuindagkoers tussen Roeselare en Ieper. Grote bekendheid verwerft de club met de organisatie van de Driebelfortstedenkoers Gent-Brugge-Ieper, later bekend als de Kattekoers. Deze wedstrijd wordt eerst toegewezen aan junioren. Sinds 1948 wordt de wedstrijd onder liefhebbers uitgevochten.

Het archief bevat onder andere documentatie over de stichting van de club, krantenartikelen over verschillende wielerwedstrijden, ledenlijsten, briefwisseling enz.

Inventaris